MichealAbout

Sử dụng chất liệu đặc biệt để chế tạo đồng hồ, Tissot dần trở thành một trong những thương hiệu Thụy Sĩ được khách hàng, đặc biệt là phái đẹp yêu thích. Trong số đó, Tissot T097.010.22.118.00 là thiết kế phải có với tính


More Detail

<p><em><strong>Sử dụng chất liệu đặc biệt để chế tạo đồng hồ, Tissot dần trở th&agrave;nh một trong những thương hiệu Thụy Sĩ được kh&aacute;ch h&agrave;ng, đặc biệt l&agrave; ph&aacute;i đẹp y&ecirc;u th&iacute;ch. Trong số đ&oacute;, Tissot T097.010.22.118.00 l&agrave; thiết kế phải c&oacute; với t&iacute;nh thẩm mỹ đặc biệt v&agrave; được đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chuộng. </strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin chi tiết về đồng hồ nữ Tissot T097.010.22.118.00</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Thiết kế cổ điển với sắc v&agrave;ng lịch l&atilde;m, Tissot T097.010.22.118.00 thuộc d&ograve;ng Tissot Bridgeport thể hiện một gu thẩm mỹ rất ri&ecirc;ng khi đeo tr&ecirc;n tay kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Ngo&agrave;i ra, những chiếc đồng hồ thuộc d&ograve;ng T-Classic pha ch&uacute;t hiện đại, mang đến n&eacute;t thời trang mới cho l&agrave;ng đồng hồ thuộc ph&acirc;n kh&uacute;c thị trường n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Th&ocirc;ng qua d&ograve;ng chữ Swiss Made ở vị tr&iacute; 6h thể hiện chất lượng, người d&ugrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m t&igrave;m hiểu nguồn gốc một số bộ phận của đồng hồ v&agrave; bộ m&aacute;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Truy cập ngay&nbsp;<a href=\"https://www.youtube.com/channel/UCxKzc1W5ELFScwQHXoV5Y7w\"><strong>K&ecirc;nh Đồng Hồ Hải Triều</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; mặt số đồng hồ Tissot nữ m&atilde; số Tissot T097.010.22.118.00</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Mặt số tr&ograve;n của Tissot T097.010.22.118.00 nhấn mạnh vẻ đẹp tổng thể của chiếc đồng hồ, v&agrave; k&iacute;ch thước nhỏ gọn 29 mm bao bọc tất cả c&aacute;c chi tiết đặc biệt của nội thất.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đ&acirc;y l&agrave; sự kết hợp v&ocirc; c&ugrave;ng mới lạ đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n gi&aacute; trị của chiếc đồng hồ Tissot T097.010.22.118.00, gi&uacute;p n&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chiếc đồng hồ nhạy thời gian m&agrave; c&ograve;n mang gi&aacute; trị nghệ thuật. Thụy Sĩ điển h&igrave;nh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Ngo&agrave;i ra, nhờ được l&agrave;m từ chất liệu tự nhi&ecirc;n, mỗi chiếc đồng hồ Tissot T097.010.22.118.00 sẽ mang một n&eacute;t thẩm mỹ ri&ecirc;ng kh&ocirc;ng tr&ugrave;ng lặp. Xin lưu &yacute; rằng d&ograve;ng k&iacute;nh n&agrave;y kh&ocirc;ng thể được đ&aacute;nh b&oacute;ng như c&aacute;c chất liệu k&iacute;nh th&ocirc;ng thường do đặc t&iacute;nh chống xước của n&oacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Chi tiết c&aacute;c th&agrave;nh phần tr&ecirc;n mặt số chiếc đồng hồ Tissot gi&aacute; rẻ n&agrave;y</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Chất lượng d&acirc;y đeo đồng hồ Tissot c&oacute; tốt kh&ocirc;ng?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● D&ograve;ng đồng hồ Tissot d&acirc;y kim loại thể hiện vẻ đẹp sang trọng v&agrave; ghi điểm cao về mặt thời trang v&agrave; chất lượng, lu&ocirc;n c&oacute; thể g&acirc;y ấn tượng mạnh với người d&ugrave;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Mẫu Tissot T097.010.22.118.00 được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ 316L th&ocirc;ng dụng, loại th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ n&agrave;y thường xuất hiện trong nhiều thiết kế đồng hồ cao cấp kh&aacute;c, tăng th&ecirc;m gi&aacute; trị rất ri&ecirc;ng cho người d&ugrave;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● N&eacute;t độc đ&aacute;o thời trang nằm ở d&acirc;y đeo Demi mạ v&agrave;ng theo ti&ecirc;u chuẩn c&ocirc;ng nghệ PVD ti&ecirc;n tiến, bề mặt c&oacute; độ b&aacute;m m&agrave;u cực l&acirc;u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Xem th&ecirc;m tại&nbsp;<a href=\"https://donghohaitrieulongxuyen.business.site\"><strong>Đồng Hồ Hải Triều Long Xuy&ecirc;n</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đồng hồ Tissot của nước n&agrave;o? D&ugrave;ng m&aacute;y g&igrave;?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh Swatch Group, Tissot may mắn được trang bị những bộ m&aacute;y chuyển động đ&iacute;ch thực từ tập đo&agrave;n.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Tissot T097.010.22.118.00 được trang bị bộ chuyển động ETA F03.111, v&ograve;ng bezel được khảm đ&aacute; qu&yacute;, gồm 3 vi&ecirc;n đ&aacute; hỗ trợ, c&oacute; thể ngăn chặn ma s&aacute;t giữa c&aacute;c b&aacute;nh răng b&ecirc;n trong.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Với việc hỗ trợ th&ecirc;m cho đồng hồ pin, Tissot T097.010.22.118.00 c&ograve;n cung cấp cho người d&ugrave;ng th&ecirc;m chức năng b&aacute;o hiệu hết pin EOL. Bằng c&aacute;ch thực hiện bước nhảy 4 bước với nhịp đập gi&agrave;y bất thường, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể x&aacute;c định được liệu pin b&ecirc;n trong c&oacute; thiếu năng lượng v&agrave; cần phải thay thế hay kh&ocirc;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Nh&igrave;n lại một lần nữa cận cảnh chiếc đồng hồ Tissot Thụy Sĩ ch&iacute;nh h&atilde;ng</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Chi tiết về th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Thương Hiệu : Tissot</p> <p>Số Hiệu Sản Phẩm : T097.010.22.118.00</p> <p>Xuất Xứ : Thụy Sỹ</p> <p>Giới T&iacute;nh : Nữ</p> <p>K&iacute;nh : Sapphire (K&iacute;nh Chống Trầy)</p> <p>M&aacute;y : Quartz (Pin)</p> <p>Bảo H&agrave;nh Quốc Tế : 2 Năm</p> <p>Bảo H&agrave;nh Tại Hải Triều : 4 Năm &ndash; RED Guarantee</p> <p>Đường K&iacute;nh Mặt Số : 29 mm</p> <p>Bề D&agrave;y Mặt Số : 8.15 mm</p> <p>Niềng : Th&eacute;p Kh&ocirc;ng Gỉ</p> <p>D&acirc;y Đeo : Th&eacute;p Kh&ocirc;ng Gỉ</p> <p>M&agrave;u Mặt Số : Trắng</p> <p>Chống Nước : 5 ATM</p> <p>Chức Năng : Lịch Ng&agrave;y</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Th&ocirc;ng tin chi tiết&nbsp;<a href=\"https://donghoorient.com/orient-news/9-vi-tri-dai-ky-treo-dong-ho-khien-ban-ngheo-tai-sao.html\"><strong>https://donghoorient.com/orient-news/9-vi-tri-dai-ky-treo-dong-ho-khien-ban-ngheo-tai-sao.html</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đồng hồ Tissot gi&aacute; bao nhi&ecirc;u? Mua đồng hồ Tissot ch&iacute;nh h&atilde;ng ở đ&acirc;u?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ Tissot T097.010.22.118.00 dần trở th&agrave;nh một trong những mẫu sản phẩm Thụy Sỹ thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của ph&aacute;i đẹp với mức gi&aacute; chưa đến 13 triệu. Khi mua đồng hồ tại Hải Triều, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n được tặng ngay g&oacute;i bảo h&agrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng tiện &iacute;ch với tổng gi&aacute; trị l&ecirc;n đến 4 năm.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PPLTIEN-NCQANH</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>#đồng hồ Tissot của nước n&agrave;o</p> <p>#đồng hồ Tissot gi&aacute; bao nhi&ecirc;u</p> <p>#đồng hồ Tissot Thụy Sĩ</p> <p>#mua đồng hồ Tissot ch&iacute;nh h&atilde;ng ở đ&acirc;u</p> <p>#đồng hồ Tissot c&oacute; tốt kh&ocirc;ng</p>


Reviews


People Also Like

See More

10 Days Weather forecast of Thành phố New York, Hoa Kỳ

Croozi has eased your travel plan more by providing weather forecast of 10 days for that location, all at one place. Now you don't have to go through so many websites to plan a single journey. You are welcome!