Candino C4534/1About

Movado 3600241 là phiên bản đồng hồ Movado dành cho nữ được nhiều cô nàng ưa thích. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa lối thiết kế đơn giản và bộ dây đeo dạng lưới. Với chất liệu cấu tạo là từ 100% năm phép không nghỉ


More Detail

<p><em><strong>Movado 3600241 l&agrave; phi&ecirc;n bản đồng hồ Movado d&agrave;nh cho nữ được nhiều c&ocirc; n&agrave;ng ưa th&iacute;ch. Sản phẩm l&agrave; sự kết hợp ho&agrave;n hảo giữa lối thiết kế đơn giản v&agrave; bộ d&acirc;y đeo dạng lưới. Với chất liệu cấu tạo l&agrave; từ 100% năm ph&eacute;p kh&ocirc;ng nghỉ th&igrave; phi&ecirc;n bản n&agrave;y bảo đảm tuổi thọ l&acirc;u đời c&ugrave;ng bộ m&aacute;y Thụy Sĩ chất lượng.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; chi tiết từ A đến Z đồng hồ Movado mang t&ecirc;n Movado 3600241</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ movado ch&iacute;nh h&atilde;ng Quan niệm dần chất lượng tốt hơn số lượng. V&igrave; vậy m&agrave; trong suốt những năm tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển h&atilde;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng ch&uacute; t&acirc;m đến việc sản xuất ra nhiều d&ograve;ng đồng hồ nhưng mỗi sản phẩm của n&oacute; đều c&oacute; gi&aacute; trị sử dụng rất l&acirc;u v&agrave; được nhiều người khao kh&aacute;t.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Phi&ecirc;n bản Movado 3600241 c&oacute; ngoại h&igrave;nh m&agrave;u trắng bạc sang trọng v&agrave; nổi bật. Thiết kế của n&oacute; vừa mạnh mẽ vừa nữ t&iacute;nh mang lại cho c&ocirc; n&agrave;ng một m&oacute;n phụ kiện ph&ugrave; hợp với nhiều m&ocirc;i trường l&agrave;m việc cũng như trang phục kh&aacute;c nhau.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Xem ngay&nbsp;<a href=\"https://www.atoallinks.com/2021/kiem-tra-dong-ho-chinh-hang-o-dau-uy-tin-nhat-gia-bao-nhieu/\"><strong>Kiểm tra đồng hồ ch&iacute;nh h&atilde;ng ở đ&acirc;u uy t&iacute;n nhất? Gi&aacute; bao nhi&ecirc;u?</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; thiết kế mặt số của sản phẩm</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ movado nữ ch&iacute;nh h&atilde;ng Movado 3600241 C&oacute; thiết kế mặt số l&agrave; 36 mm. K&iacute;ch thước n&agrave;y n&agrave;y tuy kh&ocirc;ng qu&aacute; nhỏ nhắn nhưng cũng kh&ocirc;ng g&acirc;y ra sự th&ocirc; cứng khi đeo tr&ecirc;n tay của c&aacute;c c&ocirc; n&agrave;ng hiện đại.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Mặt số đồng hồ c&oacute; phần nền được l&agrave;m từ sứ tr&aacute;ng men. Loại chất liệu Đặc biệt n&agrave;y được sử dụng trong rất nhiều c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm của những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. N&oacute; mang lại họa tiết chải tia tự nhi&ecirc;n gi&uacute;p cho đồng hồ trở n&ecirc;n sang trọng hơn.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● B&ecirc;n ngo&agrave;i của m&atilde; số đồng hồ sử dụng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ để để bảo vệ sản phẩm. Phần vi&ecirc;n của đồng hồ n&agrave;y c&oacute; những chi tiết l&agrave; những vạch m&agrave;u trắng nổi bật. Mặt k&iacute;nh sử dụng k&iacute;nh kho&aacute;n mang lại sức bền.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Đồng hồ sử dụng v&agrave; những những chất liệu cao cấp để bảo vệ mặt số</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; về thiết kế d&acirc;y đeo sản phẩm</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● D&acirc;y đeo của đồng hồ ch&iacute;nh l&agrave; một trong những điểm ấn tượng. Cũng thiết kế từ kim loại l&agrave; th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ nhưng h&igrave;nh d&aacute;ng của n&oacute; lại l&agrave; dạng lưới. Ở dạng n&agrave;y th&igrave; c&aacute;c b&aacute;c sẽ nhỏ hơn v&agrave; tạo được sự uyển chuyển cho d&acirc;y đeo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Những năm gần đ&acirc;y th&igrave; thiết kế d&acirc;y đeo dạng lưới đang ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến v&agrave; đặc biệt thu h&uacute;t được rất nhiều phụ nữ tin d&ugrave;ng. Ngo&agrave;i Sức Bền th&igrave; d&acirc;y đeo cũng mang lại sự thẩm mỹ rất cao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ c&oacute; mặt số m&agrave;u trắng bạc th&igrave; d&acirc;y đeo cũng theo đ&oacute; m&agrave; được phủ l&ecirc;n một lớp m&agrave;u trắng v&agrave; sang trọng. M&agrave;u n&agrave;y thủ t&ocirc;ng m&agrave;u trung t&iacute;nh cho n&ecirc;n dễ d&agrave;ng phối hợp với tất cả c&aacute;c bộ trang phục.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Liệu bạn c&oacute; biết&nbsp;<a href=\"https://ko-fi.com/post/Dong-ho-deo-tay-la-gi-Co-bao-nhieu-loai-Loai-nao-H2H36WJOR\"><strong>đồng hồ đeo tay l&agrave; g&igrave;</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể bộ m&aacute;y b&ecirc;n trong</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Bộ m&aacute;y của đồng hồ n&agrave;y rất nhẹ bởi v&igrave; cấu tạo từ những tinh thể thạch anh v&agrave; những bộ phận cũng c&oacute; k&iacute;ch thước vừa phải. Đặc biệt n&oacute; được duy tr&igrave; hoạt động dựa tr&ecirc;n năng lượng c&oacute; trong vi&ecirc;n pin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ swiss movado quartz Nhận được sự tin cậy của kh&aacute;ch h&agrave;ng bởi v&igrave; c&oacute; sự ổn định trong hoạt động trong một thời gian d&agrave;i. Ngo&agrave;i ra sai số của n&oacute; cũng rất thấp v&agrave; rất &iacute;t khi bị hư hỏng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Mỗi sản phẩm của Movado trước khi đến tay người ti&ecirc;u d&ugrave;ng đều đ&atilde; phải trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Những chức năng đi k&egrave;m được trang bị</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Chức năng k&egrave;m theo của một chiếc đồng hồ Movado th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; qu&aacute; nhiều. Bởi h&atilde;ng n&agrave;y tin rằng những sản phẩm đơn giản sẽ mang lại thẩm mỹ cao nhất cho người d&ugrave;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ movado thụy sĩ tuy l&agrave; tối giản hết tất cả những chi tiết kh&aacute;c nhưng cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n trang bị cho đồng hồ mức độ kh&aacute;ng nước l&agrave; 3 ATM. Với con số n&agrave;y th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể đeo đồng hồ v&agrave; rửa tay nhẹ nh&agrave;ng dưới v&ograve;i nước.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật của sản phẩm</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Thương Hiệu: Movado</p> <p>Số Hiệu Sản Phẩm: 3600241</p> <p>Xuất Xứ: Thụy Sỹ</p> <p>Giới T&iacute;nh: Nam</p> <p>K&iacute;nh: Mineral Crystal (K&iacute;nh Cứng)</p> <p>M&aacute;y: Quartz (Pin)</p> <p>Bảo H&agrave;nh Quốc Tế: 2 Năm</p> <p>Bảo H&agrave;nh Tại Hải Triều: 4 Năm &ndash; RED Guarantee</p> <p>Đường K&iacute;nh Mặt Số: 28 mm</p> <p>Bề D&agrave;y Mặt Số: 8 mm</p> <p>Niềng: Th&eacute;p Kh&ocirc;ng Gỉ</p> <p>D&acirc;y Đeo: Th&eacute;p Kh&ocirc;ng Gỉ</p> <p>M&agrave;u Mặt Số: Hồng</p> <p>Chống Nước: 3 ATM</p> <p>Nơi sản xuất (T&ugrave;y từng l&ocirc; h&agrave;ng): Thụy Sỹ</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Th&ocirc;ng tin đến bạn&nbsp;<a href=\"https://www.artmajeur.com/en/anh-tuan-nguyen-hoang/news/1082267/co-30-trieu-nen-mua-dong-ho-gi-hang-nao-tot-o-dau-uy-tin\"><strong>c&oacute; 30 triệu n&ecirc;n mua đồng hồ g&igrave;</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin về gi&aacute; b&aacute;n v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh tại Đồng Hồ Hải Triều</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>● Đồng hồ movado swiss made lu&ocirc;n được coi l&agrave; những chiếc đồng hồ cao cấp nhất trong thế giới đồng hồ hiện nay. N&oacute; c&oacute; thiết kế cao xanh v&agrave; mức gi&aacute; kh&ocirc;ng hề rẻ. Điển h&igrave;nh phi&ecirc;n bản Movado 3600241 đơn giản n&agrave;y cũng c&oacute; gi&aacute; khoảng 16 triệu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ABCTIEN-NCQANH</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>#đồng hồ movado ch&iacute;nh h&atilde;ng</p> <p>#đồng hồ movado nữ ch&iacute;nh h&atilde;ng</p> <p>#đồng hồ swiss movado quartz</p> <p>#đồng hồ movado swiss made</p> <p>#đồng hồ movado thụy sĩ</p>


Reviews


People Also Like

See More

10 Days Weather forecast of Thành phố New York, Hoa Kỳ

Croozi has eased your travel plan more by providing weather forecast of 10 days for that location, all at one place. Now you don't have to go through so many websites to plan a single journey. You are welcome!