Bulova 96B295About

Bulova là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, với dây chuyền sản xuất hiện đại và những người thợ giỏi đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong ngành thời trang


More Detail

<p><strong>Bulova l&agrave; một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, với d&acirc;y chuyền sản xuất hiện đại v&agrave; những người thợ giỏi đ&atilde; tạo được chỗ đứng vững chắc trong ng&agrave;nh thời trang. Nh&igrave;n chung, đồng hồ Bulova 96B295 khơi dậy sự cuồng nhiệt của ph&aacute;i mạnh v&agrave; ph&aacute;i đẹp bởi thiết kế sang trọng v&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i.</strong></p> <p><strong>C&ugrave;ng t&igrave;m hiểu v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; đồng hồ Bulova 96B295</strong></p> <p>●&nbsp;Bulova vốn xuất th&acirc;n từ Mỹ, sau n&agrave;y &ocirc;ng th&agrave;nh lập nh&agrave; m&aacute;y sản xuất tại Thụy Sĩ, theo ti&ecirc;u chuẩn khắt khe của đất nước n&agrave;y, những chiếc đồng hồ nam nữ ra đời.</p> <p>●&nbsp;Ng&agrave;y nay, ch&uacute;ng đ&atilde; nổi tiếng khắp cả nước trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam, cả về chất lượng v&agrave; h&igrave;nh thức.</p> <p><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Xem th&ecirc;m&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href=\"https://baothanhhoa.vn/kinh-te-thi-truong/mua-dong-ho-quartz-nu-hang-nao-tot-va-mua-o-dau-gia-bao-nhieu/145090.htm\">https://baothanhhoa.vn/kinh-te-thi-truong/mua-dong-ho-quartz-nu-hang-nao-tot-va-mua-o-dau-gia-bao-nhieu/145090.htm</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;tại đ&acirc;y!!!</em></strong></p> <p><strong>Điểm thu h&uacute;t tr&ecirc;n mặt số đồng hồ Bulova 96B295</strong></p> <p>●&nbsp;Thiết kế mặt đồng hồ tr&ecirc;n nền xanh dương, chữ số La M&atilde; to bản, g&oacute;c 12h, logo Bulova, k&yacute; hiệu đơn giản. Kim kiếm thon d&agrave;i ph&ugrave; hợp với ph&aacute;i mạnh.</p> <p>●&nbsp;Ở g&oacute;c 6 giờ l&agrave; chức năng ng&agrave;y, vừa mắt, n&uacute;m vặn nổi dễ điều chỉnh hơn. Nẹp inox đ&aacute;nh b&oacute;ng, để giữ được độ s&aacute;ng b&oacute;ng cho sản phẩm, kh&aacute;ch h&agrave;ng lưu &yacute; kh&ocirc;ng để sản phẩm tiếp x&uacute;c với h&oacute;a chất tẩy rửa mạnh.</p> <p>●&nbsp;Th&ocirc;ng số độ d&agrave;y (6,9mm) v&agrave; đường k&iacute;nh mặt số (44mm) được h&atilde;ng t&iacute;nh to&aacute;n hợp l&yacute; cho người đeo. Chất liệu mặt số được l&agrave;m bằng tinh thể kho&aacute;ng (hay c&ograve;n gọi l&agrave; k&iacute;nh cứng), được sử dụng nhiều hơn trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y, như k&iacute;nh cửa &ocirc; t&ocirc; hay cửa k&iacute;nh &ocirc; t&ocirc;.</p> <p><em>Cận cảnh c&aacute;c chi tiết tr&ecirc;n mặt số đồng hồ Bulova 96B295</em></p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; d&acirc;y đeo đồng hồ Bulova Thụy Sĩ</strong></p> <p>●&nbsp;Đồng hồ d&acirc;y da được ưa chuộng bởi chất liệu mềm, nhẹ, dễ chịu, kh&ocirc; tho&aacute;ng.</p> <p>●&nbsp;D&acirc;y da xanh nam t&iacute;nh đồng bộ với mặt k&iacute;nh, m&agrave;u sắc kh&ocirc;ng k&eacute;n người đeo. Đối với loại da n&agrave;y, ưu điểm r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; sự mềm mại, việc đeo n&oacute; cả ng&agrave;y d&agrave;i trong mọi hoạt động sẽ kh&ocirc;ng g&acirc;y b&iacute; b&aacute;ch, bởi chất liệu ng&agrave;y c&agrave;ng ph&ugrave; hợp với người sử dụng.</p> <p>●&nbsp;D&acirc;y da cũng c&oacute; thể được l&agrave;m sạch tại nh&agrave;, nhưng cần phải cẩn thận hơn, v&agrave; tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n vệ sinh ch&uacute;ng 2 tuần hoặc mỗi th&aacute;ng (nếu tay bạn ra nhiều mồ h&ocirc;i).</p> <p><strong><em>&nbsp; &nbsp; Địa điểm mua&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"https://lotus.vn/w/blog/10-thuong-hieu-dong-ho-nu-luxury-noi-tieng-nhat-the-gioi-352519999341985792.htm\">dong ho nu luxury</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;xem ngay!!!</em></strong></p> <p><strong>Bộ m&aacute;y đồng hồ Bulova c&oacute; tốt kh&ocirc;ng?</strong></p> <p>●&nbsp;Bộ chuyển động Bulova 96B295 chạy bằng pin, độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao v&agrave; độ sai lệch nhỏ, dao động 15-20 gi&acirc;y / th&aacute;ng, gi&uacute;p căn chỉnh thời gian. Tuổi thọ pin của đồng hồ l&agrave; 2-3 năm, cần kiểm tra pin kịp thời để m&aacute;y chạy trơn tru.</p> <p>●&nbsp;Th&ocirc;ng thường c&aacute;c chuyển động của thạch anh rất nhẹ, đơn giản v&agrave; dễ sử dụng. C&aacute;c th&agrave;nh phần b&ecirc;n trong kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng nhất qu&aacute;n, v&igrave; vậy ch&uacute;ng cũng c&oacute; khả năng chống va đập rất tốt.</p> <p>●&nbsp;Khi đồng hồ bị hỏng h&oacute;c, chi ph&iacute; bảo dưỡng phải chăng cũng l&agrave; một ưu điểm lớn gi&uacute;p những người trong thế giới hiện đại th&iacute;ch Bulova 96B295 v&agrave; c&aacute;c phi&ecirc;n bản thạch anh kh&aacute;c.</p> <p><em>Sản phẩm dưới g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c</em></p> <p><strong>Chi tiết th&ocirc;ng số kỹ thuật sản phẩm</strong></p> <p>Thương Hiệu: Bulova</p> <p>Số Hiệu Sản Phẩm: 96B295</p> <p>Xuất Xứ: Thụy Sỹ / Mỹ</p> <p>Giới T&iacute;nh: Nam</p> <p>K&iacute;nh: Mineral Crystal (K&iacute;nh Cứng)</p> <p>M&aacute;y: Quartz (Pin)</p> <p>Bảo H&agrave;nh Quốc Tế: 3 Năm</p> <p>Đường K&iacute;nh Mặt Số: 40 mm</p> <p>Bề D&agrave;y Mặt Số: 6.9 mm</p> <p>Niềng: Th&eacute;p Kh&ocirc;ng Gỉ</p> <p>D&acirc;y Đeo: D&acirc;y Da Ch&iacute;nh H&atilde;ng</p> <p>M&agrave;u Mặt Số: Xanh</p> <p>Chống Nước: 3 ATM</p> <p>Chức Năng: Lịch Ng&agrave;y</p> <p>Nơi sản xuất: Thụy Sỹ</p> <p><strong><em>&nbsp; &nbsp; Những mẫu&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"https://kenh14.vn/dong-ho-nu-gia-duoi-1-trieu-hieu-nao-tot-mua-o-dau-20200111183247801.chn\">dong ho nu duoi 1 trieu</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;xem ngay!!!</em></strong></p> <p><strong>Đồng hồ Bulova gi&aacute; bao nhi&ecirc;u? Mua đồng hồ Bulova ch&iacute;nh h&atilde;ng ở đ&acirc;u?</strong></p> <p>●&nbsp;Đồng hồ Bulova nam c&oacute; mức gi&aacute; kh&ocirc;ng thể tốt hơn v&agrave; hướng đến những người đ&agrave;n &ocirc;ng trẻ trung v&agrave; nam t&iacute;nh. C&aacute;c bạn nam sẽ tr&ocirc;ng cực kỳ lộng lẫy khi phối 96B295 với trang phục c&ocirc;ng sở hoặc thể thao, t&ocirc;n l&ecirc;n gi&aacute; trị bản th&acirc;n.</p> <p><strong>LKQANH - NNNLINH - HYEN</strong></p>


ReviewsPeople Also Like

See More

10 Days Weather forecast of Hồ Chí Minh, Việt Nam

Croozi has eased your travel plan more by providing weather forecast of 10 days for that location, all at one place. Now you don't have to go through so many websites to plan a single journey. You are welcome!

Why Croozi?

There are many different ways to market your business or service. The most important thing is to make sure that you are reaching your target audience. In order to list down your business, you'll need to market your business and services. You can do this by creating a website or blog and writing about your business that provides all the information that potential customers might be looking for.. You can also list your business in online directories. Make sure to include all of the relevant information about your business, such as your contact information, hours of operation, and location.

There are a few things to keep in mind when marketing your business or service. First, you need to make sure that you list your business in the right directories and the best way to boost your business online is to save your business on croozi.com a website that is user-friendly and more informative for your business with more than 10 Million users. Make sure to include relevant keywords so that your site comes up in search engine results. and potential customers can easily find you when they’re looking for products or services in your industry. This means making sure that your business is easy to find and navigate. Croozi will help you to interact with your followers and build relationships with other businesses in your industry.